Author fmworks

Telif hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda sıralandığı üzere toplam 5 ana başlıkta bulunan eser tiplerinden meydana gelmektedir. İlim ve Edebiyat eserleri, Musiki Eserleri, Güzel Sanat Eserleri ve ...
Read More
Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. (SMK madde 55) Dolayısıyla özel olarak şirketiniz için ...
Read More
Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir. Aşağıda belirtilenler buluş niteliğinde sayılmaz. Patent başvurusu veya patentin aşağıda belirtilen konu veya faaliyetlerle ...
Read More
Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması ...
Read More