Patent & Faydalı Model

Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir. Aşağıda belirtilenler buluş niteliğinde sayılmaz. Patent başvurusu veya patentin aşağıda belirtilen konu veya faaliyetlerle ilgili olması hâlinde, sadece bu konu veya faaliyetlerin kendisi patentlenebilirliğin dışında kalır: Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler; Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler; Bilgisayar programları; Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri; Bilginin sunumu.
(SMK madde 82) Faydalı Modelde ise buluş basamağı aranmadığı için patent almanın zor olduğu durumlarda tercih edilmektedir.

Yazılım patenti alınamamakla beraber belirli hallerde usul patenti olarak tescil yapabilmekte ve yazılımınızın içerisindeki özgün algoritmayı dahi koruyabilmekteyiz. Dolayısıyla işletmenizde nelerin tescil edilir olup nelerin olmadığını bizden öğrenebilirsiniz. Dahası lisansın münhasıran tarafınıza olmasını istediğiniz hallerde de mutlaka lisans devri sözleşmeleri ile ileriye dönük olarak da koruma sağlayabilmelisiniz.

Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir. Aşağıda belirtilenler buluş niteliğinde sayılmaz. Patent başvurusu veya patentin aşağıda belirtilen konu veya faaliyetlerle ilgili olması hâlinde, sadece bu konu veya faaliyetlerin kendisi patentlenebilirliğin dışında kalır: Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler; Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler; Bilgisayar programları; Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri; Bilginin sunumu.
(SMK madde 82) Faydalı Modelde ise buluş basamağı aranmadığı için patent almanın zor olduğu durumlarda tercih edilmektedir.

Yazılım patenti alınamamakla beraber belirli hallerde usul patenti olarak tescil yapabilmekte ve yazılımınızın içerisindeki özgün algoritmayı dahi koruyabilmekteyiz. Dolayısıyla işletmenizde nelerin tescil edilir olup nelerin olmadığını bizden öğrenebilirsiniz. Dahası lisansın münhasıran tarafınıza olmasını istediğiniz hallerde de mutlaka lisans devri sözleşmeleri ile ileriye dönük olarak da koruma sağlayabilmelisiniz.