MARKA

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. (SMK madde 4)

Tanımdan da anlaşıldığı üzere şirketinize/ şahsınıza ait olan logo, isim, hareket, ses, sayı, renk marka olarak tescil edilebilmektedir. Zannedildiğinin aksine ticaret ünvanınız ya da işletme adınız size marka koruması sağlamaz. Marka koruması, tescilini yaptırdığınız hizmet/mal sınıflarında size kullanım tekeli sağlayacaktır ve böylelikle yatırımınızın karşılığını prestij, markaya duyulan güven, bir başkası tarafından markanın imajına zarar getirilmesi gibi hallerin de önüne geçmiş olacaksınız.

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. (SMK madde 4)

Tanımdan da anlaşıldığı üzere şirketinize/ şahsınıza ait olan logo, isim, hareket, ses, sayı, renk marka olarak tescil edilebilmektedir. Zannedildiğinin aksine ticaret ünvanınız ya da işletme adınız size marka koruması sağlamaz. Marka koruması, tescilini yaptırdığınız hizmet/mal sınıflarında size kullanım tekeli sağlayacaktır ve böylelikle yatırımınızın karşılığını prestij, markaya duyulan güven, bir başkası tarafından markanın imajına zarar getirilmesi gibi hallerin de önüne geçmiş olacaksınız.

ÜCRETSİZ ÖN ARAŞTIRMA

Markanız

Tescil Sınıfı
Tescil etmek istediğiniz markanız için sınıf seçiniz!
Logo (Eğer mevcut ise)